วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>สัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
สพป.นครราชสีมา

สัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา0900 น. นายเผด็จศึก โชติกลางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการสัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความรับรู้และเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร และบุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา