วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>รร.บ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ”
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

รร.บ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ”

ขอชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 ซึ่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้นำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องการทำสบู่จากฟักข้าว ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นับเป็นเวทีและโอกาสที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดเป็น ทำเป็น และกล้าแสดงออกได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น