วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมชี้แจงทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่และภารกิจของ คณะกรรมการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มี ความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางเจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พยาบาล นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้าวสุนารี (2521) อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น