วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>รับสมัครข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (แก้ไขประกาศ)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (แก้ไขประกาศ)