วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่2 ผ่านระบบ Zoom meeting
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่2 ผ่านระบบ Zoom meeting

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 โดยฝึกอบรม Online ผ่านระบบ zoom meeting และห้องอบรมจำนวน 30 คน ณ แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมฯ ก่อนเลือกเข้าสู่เว็บไซต์ เมนู “สารสนเทศสิ่งแวดล้อม” หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวชมภู แก้วประเสริฐ เบอร์โทร064-0511375 หรือนางสาวศิริวรรณ พิมพ์อ่อน เบอร์โทร 081-0941596 สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มทอดเทคโลยีสิ่งแวดล้อม โทร.025774182-9 ต่อ 3615,3618 โทรสาร 025777086

ใส่ความเห็น