วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 13/2566
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 13/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน อำเภปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา