วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2566
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 3 /2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนนำนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม(action plan) ตลอดจนนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเริ่มการประชุม นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา