วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning ซึ่งเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่งมาด้วยนี้ หรือดูได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นม.