วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช.ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้วและกฎหมาย ปปช.ที่เกี่ยวข้องทราบถึงหลักปฏิบัติอย่างระมัดระวังเป็นการป้องกันความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านพัสดุ การเงินและผู้บริหารภาครัฐ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง มือถือ/ID line : 0994469266 E-mail : [email protected] คุณแอน มือถือ/ID line : 0908867372

ใส่ความเห็น