วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน”

ด้วย คณะวิทยากรสงขลานครินทร์ จะจัดอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน” เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ คณะวิทยากร โทร.074-287946 โทรสาร.074-287890