วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ทุนฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2568
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2568

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) แจ้งกำลังเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 ทุน สำหรับข้าราชการครูในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ (รวมถึงภาษาไทย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนต้น หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้