วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจอาคารสถานที่ โรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน และเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ได้แก่ โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) โรงเรียนหนองไผ่วิทยา โรงเรียนบ้านประชาสันต์ และโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม