วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต
สพป.นครราชสีมา

การมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายนายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมงานฌาปนกิจศพเด็กหญิงประภัสสร ประภาสมณเทียร นักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตจากกองทุน ดร.วิมาน วรรณคำ จำนวน 10,000 บาท ณ วัดสุกศรีงาม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา