วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 106 คน ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบแห่งการเรียนรู้เป็น ผู้นำด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ การนิเทศการศึกษา ทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ณ ห้อง Korat Hall 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

ภาพรวมกิจกรรม https://drive.google.com/…/1UfrXtDFBzBwWbRC41MtYknZJLDI…

ภาพรับเกียรติคุณบัตร https://drive.google.com/…/11NUm-VYWqMfUAiuVaJ_E4Zz4J…