วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน(RT)
สพป.นครราชสีมา

การประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน(RT)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายนายเพิ่มวุธ์ บุบผามาตะนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านเฉลียง โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองเตย และโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย