วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สพป.นครราชสีมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ใส่ความเห็น