วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัย การบริหารจัดการการเงินได่อย่างมีประสิทธิภาพ หากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์ที่แนบมาพร้อมนี้