วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>รับสมัครฝึกอบรมโครงการเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมโครงการเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

ด้วยสำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ.จึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาครูขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าว หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โทร.022885635 ตามเอกสารดังที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น