วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก อำเภอเสิงสาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางพัฒนา พร้อม ด้วยวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ วิธีการ ประเมินวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้าน เตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

no images were found

ใส่ความเห็น