วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสำนักสวัสดิการได้กำหนดการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหน่วยงานการศึกษาหรือมูลนิธิ สมาคม ชมรม ให้ได้รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและสถานศึกษาในสังกัดทรายกำหนดส่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.otep.go.th หรือโทร 044-244-589  

ใส่ความเห็น