วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.นครราชสีมา

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมและบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 14 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุม โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น