วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
สพป.นครราชสีมา

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายศราวุธ พิมละมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีวุฒิทางลูกเสือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าต่อไป การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น