วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ วPA
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ วPA

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์และหน้วยพัฒนาครูฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี จัดโครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์กับการประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ PA ช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัลในรูปแบบเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีระบบ LMS&MIS ฟรี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น