วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ(e-GP)รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ(e-GP)รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการจีดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ(e-GP)การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e-Bidding” รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 4 เพื่อให่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำราคากลางหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME ตามกฎกระทรวงกำหนดการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยโครงการฯจะกำหนดการฝึกอบรมทั้งหมด 4 รุ่น

ผู้ใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ/ID line : 0908867772 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.suas.su.ac.th สำนักงานบริการวิชาการ โทร. 021054686

ใส่ความเห็น