วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดร.กิตติพงศ์   โด่งพิมาย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้มอบหมายให้  นายสายัณห์  คอกขุนทด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  พร้อมด้วย  นายธานินทร์  ศิริกำเนิด  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางศลิษา   ศิริกำเนิด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  และคณะ  ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนรายละ  2,000  บาท  และกระบวนการบริหารและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  โรงเรียนบ้านใหญ่ และโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2564

ใส่ความเห็น