วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ใส่ความเห็น