วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มลำมูลบน
สพป.นครราชสีมา

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มลำมูลบน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ประธานเปิดกิจกรรม ผอ.สพป.นม. 3 พบเพื่อนครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำมูลบน เพื่อสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในกลุ่มลำมูลบน รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานวิชาการ สร้างบรรยากาศความร่วมมือ และกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง การบริหารงาน ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการบริหารกลุ่มชุดปัจจุบัน ครูผู้มีผลงานด้าน O- Net ,NT , RT ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ และต้อนรับคุณครูใหม่เข้ากลุ่มลำมูลบน มีคณะครู ผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 128 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา