วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Enjoy My Eaglishi” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กและครู
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Enjoy My Eaglishi” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กและครู

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างต่อเนื่องบริษัทฯได้จัดโครงการอบรมออนไลน์(Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร “Enjoy My Eaglishi” การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กและครูประถมศึกษา ขึ้นเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขับเคลื่อนและผลักดันให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning เพื่อยกระดับลผสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมโครงการออนไลน์(Online)ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://from.jotform.com/213271374355454 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและผู้ที่อบรมครบตามระยะเวลาได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรกัญญา ดีเมือง เบอร์โทรศัพท์ 092-2878947และคุณอัชฌา จันทรมาลี เบอร์โทรศัพท์ 081-2964597

ใส่ความเห็น