วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>เชิญเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษา (Chinese New Normal)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษา (Chinese New Normal)

ด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะดำเนินการอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษา (Chinese New Normal) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีผู้ใดสนใจประสงค์เข้าร่วมอบรมให้สแกน QR Code ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ ผู้จัดการศูนย์ HCEC เบอร์โทรศัพท์ 0638023232

ใส่ความเห็น