วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ติดตามโครงการอาหารกลางวัน นโยบายติดตามน้องกลับมาเรียน เด็กออกกลางคัน ความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

1.บ้านไร่แหลมทอง
2.บ้านโปร่งสนวน
3.บ้านหนองแคทราย
4.บ้านลำเพียก
5.บ้านหนองไทร
6.บ้านบ่อลิงประชาสันต์
7.บ้านทรัพย์เจริญ

ใส่ความเห็น