วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านหนองแฟบ บ้านขี้เหล็ก
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านหนองแฟบ บ้านขี้เหล็ก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน และให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน