วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายสายันต์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนครบุรีวิทยา คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชากาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (ว17) ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีนางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา