วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40”

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-29เมษายน 2565 วันถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับครูผู็สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างถ่องแท้ถูกต้อง หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 026132406 หรือ 026132407