วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย
สพป.นครราชสีมา

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

5 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา