วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>ประกาศราคากลาง จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ประจำปี 2565
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ประจำปี 2565

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : Tor งานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ปี 2565
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1494-2542 และเก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2542