วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว
สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว โรงเรียนบ้านนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้
1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดเร็ว
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีเครือข่ายในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วของนักเรียน

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณครูแคล้ว เมืองยศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้