วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเสิงสาง จำนวน 4 โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเสิงสาง จำนวน 4 โรงเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา โรงเรียนบ้านสระประทีป โรงเรียนท้าวสุรนารี 2521 และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา