วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอครบุรี จำนวน 4 โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอครบุรี จำนวน 4 โรงเรียน

1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง และโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา