วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรในระบบออนไลน์ จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาครบทุกสาระ รวมถึงปฐมวัยและกิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขต ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย