วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอบถาม รับฟัง ให้กำลังใจครู ผู้บริหารและนักเรียน
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอบถาม รับฟัง ให้กำลังใจครู ผู้บริหารและนักเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะแบกวิทยา โรงเรียนบ้านปางไม้ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านลำไซกง โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เพื่อพบปะ สอบถาม รับฟัง และให้กำลังใจครู ผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังนำนโยบาย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. โดยให้เน้นที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ให้นักเรียนรู้สึกว่ามาโรงเรียนแล้วมีความสุข ทั้งกายและใจ เพื่อเป้าหมายที่ต้องการให้โรงเรียนเป็นบ้านแห่งความสุข และปลอดภัย