วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การจัดประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2564

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษากาศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30- มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกรรมการประชุมและบรรยายพิเศษ รวมทั้งวิทยากรหลายท่านให้ความเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้