วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประธานพิธีเปิด “การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์”
สพป.นครราชสีมา

ประธานพิธีเปิด “การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นาย เผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานพิธีเปิด “การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์” เพื่อ
1. เพื่อมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๕ แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใหม่ ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย
2. มอบทุนการศึกษาจากโครงการวิ่งการกุศล PAKTHONG RUN FOR CHILD 2022 “สายน้ำเขื่อนเขา ก้าวเพื่อน้อง”
3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สรุปงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาบุคลากร
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย
ณ โรงเรียนบ้านนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา