วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>-ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone ปี 2565 ครั้งที่ 3
จัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone ปี 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3