วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>-ประกาศร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone ปี 2565 ครั้งที่ 3
จัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone ปี 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3