สพป.นครราชสีมา

การประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 มอบหมายให้ นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอครบุรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับมอบนโยบาย การดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางประทานพร มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยข้าราชการ บุคล...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเสิงสาง นำโดย นายสันติภูภิภัค โสภักดี ผู้อำนายการลูกเสือโรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำป...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นางรัตดา คูณมา ผู้อำนวยการกลุ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประกวดแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mathematics-Number Counting แaะ Arithmetic โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...

Read More