วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอวังน้ำเขียว
สพป.นครราชสีมา

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอวังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา-กรีฑาในระดับอำเภอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา-กรีฑา รู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬา-กรีฑาประเภทต่าง ๆ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี และสนามองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ภาพ/สุกัญญา เบี้ยวพา ข่าว/สุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์)