สพป.นครราชสีมา

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมและบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 14 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุม โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การรับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาโครงการ “ พี่ช่วยน้อง ”

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและเปิดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร เพื่อระดมทุนในโครงการ “ พี่ช่วยน้อง ” จาก บ.โอสถสภา จำกัด โดยการนำของ นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมคณะ มอบให้กับโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านหนองแวง ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปและประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการปฎิบัติการงานในปีการศึกษา2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลครั้งที่ 1/2563ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ...

Read More