สพป.นครราชสีมา

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมและบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การรับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาโครงการ “ พี่ช่วยน้อง ”

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปแ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้...

Read More