วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อำเภอครบุรี
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อำเภอครบุรี

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านบุมะค่า
  2. โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน
  3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
  4. โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี
  5. โรงเรียนบ้านบุยายแลบ
  6. โรงเรียนบ้านหนองเมา
  7. โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

ใส่ความเห็น