ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 1 อ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิท...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ e-Learning Platform Online ได้เปิดระบบให้ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง จำนวน 13 หลักส...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ ผู้นำการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบกลับด้านและกิจกรรมผสมผสาน (Flipped and Blended Learning Approach) โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรพัฒนาหลักสูตร "ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแ...

Read More
ITA65

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 2. แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุ

Read More
ITA65

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร 1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 2. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูแ

Read More