วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>กิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”

มื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” ด้วยการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านตะแบกวิทยา และโรงเรียนบ้านปางไม้ เข้าร่วมกิจกรรมรวม จํานวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา